Teams

Tigers (JCL)

Regional Association: South Kanto

  • SM
  • U15

Players

Player Name Age
Abhijith Sasikumar 31
Ayush Jindal 27
Babu Subramani 40
Chaitanya Javvaji 33
Gantavya Malhotra 32
Jaikrishnan Pari 33
Jijo George 35
Kaushik Sakhiya 30
Madhava Shenoy 38
Madhavan Sridharan 30
Mehul Joshi 28
Nibu Thomas 30
PANDURANG PATIL 35
Paul Pauly 36
Piyush Kumbhare 32
Pradyumna Deshpande 30
Pranjal Thapliyal 41
Puneet Kumar 34
Rajhans Shere 37
Rajmunna Karoda 32
Sabaorish Ravichandran 30
Sachin Patil 34
Sagar Pradhan 27
Shrinivas Umarane 27
Vikas Jha 28
Viswanathan Raman 26