Teams

Takada Gakuen (U19)

Regional Association: Tokai

  • U19

Players

Player Name Age
Daiki Kawakami 17
Kosei Kitamura 14
Maoto Tone 13
Natsu Takemura 16
Takamitsu Kajikawa 16