Teams

Sano Braves (U19)

Regional Association: North Kanto

  • U19
  • U15

Players

Player Name Age
Hirotake Kakinuma 16
Reiji Suto 19
Riku Tanaka 13
Ruan Kanai 18
Ryuki Ozeki 15
Shotaro Hiratsuka 17
Tomoki Kurihara 15
Toshiki Watanabe 15
Yuina Yageta 17
Yuto Yageta 14
chihaya arakawa 15
kazumasa Hiratsuka 18
shota ojiro 12