Teams

Kobe Pandas(JC)

Regional Association: Kansai

  • SM

Players

Player Name Age
Abhinav Mahajan 37
Alok Pandey 41
Ankit Istwal 26
Harshpreet Singh 29
Ismail Mohammed 29
Misal Choudhary 27
SURYA TEJA GULLINKALA 30
Soyeb Malek 32
Umang Joshi 28