Teams

Keio United(JCL)

Regional Association: South Kanto

  • SM

Players

Player Name Age
Arata Ueda 26
Hidehiko Matsuchika 47
Hiroki Shigemori 27
Kento Yokoi 23
Kunihiro Sezaki 19
Masahiro Ono 28
Nao Tokizawa 25
Rino Morita 21
Shanaka Prageeth Abeysiriwardhana 34
Taito Watanabe 27
Yuta Nakano 28