Teams

Keihan blaze(JC)

Regional Association: Kansai

Players

Player Name Age
Akira Kuribayashi 20
Daichi Motoyama 20
Hiroto Kawano 19
Irham Mohammad 20
Kaichi Onodera 21
Kanta Okuda 21
Ryuichi Ashida 20
Wataru Uebayashi 20
Yuki Mori 20
Yusuke Arimura 21
ikuya nishioka 20