Teams

Fuji Far East (JCL)

Regional Association: South Kanto

  • SM
  • SW

Players

Player Name Age
Daiki Enomoto 24
Kai Ito 24
Kinari Furusawa 25
Masahiro Ono 27
Reona Uehara 27
Shanaka Prageeth Abeysiriwardhana 33
Shintaro Kanamaru 25
Shuto Suzuki 31
Taito Watanabe 26
Taro Nakagawa 26
Toru Ito 24
Yasufumi Nakama 26
Yoshiaki Sato 25
Masahide Gotanda 28