Teams

Doshisha Dragons (JC)

Regional Association: Kansai

  • SM

Players

Player Name Age
Kaito Kitagawa 21
Kinoshita Yu 21
Mikiya Oda 19
Motoya Suzuki 23
Ryotaro Nishioka 19
Ryuichi Ashida 22
Ryusei Okamoto 21
Tomoki Takagi 19
Wataru Uebayashi 22
Yuto Nakagawa 23