Teams

Beans (JC)

Regional Association: West Kanto

  • SM
  • SW

Players

Player Name Age
Kousuke Yoshioka 30
Shugo Takasugi 16
Shunichi Mamenari 33
Sora Ichiki 21
Tsukasa Tomita 30
Takuya Ono 26
Yoshihiro Kurihara 36
Yuki Allen Kelley 26
Yuma Onuki 27
Yusuke Arai 31